Zwrot

Istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od momentu zakupu.

(towar musi być wolny od wad wyrządzonych przez kupującego)